Amulety

Uzupełnieniem oferty są amulety numerologiczno-runiczne dobrane w sposób indywidualny, pod kątem:

> realizacji związku
> umacniania wzajemnych relacji
> utrzymania więzi emocjonalnych

Cena 35,00 zł

„Vir pius et prudens, vincere fata potest...”
"Człowiek rozsądny i prawy może przezwyciężyć przeciwieństwa losu..."

image